Contact info:

ಭಾಗ್ಯೇಶ್ ರೈ(ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು – 9620468869)

ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ (ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು – 9740688698)

ಕಾಂಚೋಡು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ (ಸಮನ್ವಯಕಾರರು – 9980249568)

ಮುಷ್ತಾಕ್ ಹೆನ್ನಾಬೈಲ್, ಸಿದ್ಧಾಪುರ (ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಯೋಜಕರು – 9448027773)

ನೇತಾಜಿ ಗಾಂಧಿ, ವಿಜಾಪುರ(ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಯೋಜಕರು – 9380569849)

ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಎನ್. ಎಸ್, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ, ಮಂಡ್ಯ (ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಯೋಜಕರು – 9741320777)