ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ – ಅರಸೀಕೆರೆ ಘಟಕದ ಉದ್ಘಾಟನೆ.

ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ – ಅರಸೀಕೆರೆ ಘಟಕ.
ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಶ್ರಮದ ಬಾಲಕಿಯರು ಮಾಡಿದ
ಬಾ ಬಾಪು‘ ನಾಟಕ.
ರಚನೆ: ಬೊಳುವಾರು ಮಹಮದ್ ಕುಂಞಿ
ಮೂಲ ನಿರ್ದೇಶನ: ಡಾ. ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್
ಇಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದೇಶನ: ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್.
ಅರಸೀಕೆರೆ ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ‌ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಭಿಡೆಯವರು
ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಯ ಅರಸೀಕೆರೆ ಘಟಕದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜು ಬಿ.‌ಜಿ.‌ಅವರ ಮಾತುಗಳು:
ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ – ಅರಸೀಕೆರೆ ಘಟಕದ ಉದ್ಘಾಟನೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *