ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಯ ಕೊಪ್ಪಳ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ಸವಡಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ನಡಿಗೆಯ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ – ಕೊಪ್ಪಳ – ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *